Adverbier

Hvad er adverbier?

Adverbier er en meget blandet ordklasse bestående af en masse små ord som ikke rigtig passer ind i de andre ”kasser”. På dansk kaldes de biord, hvilket giver et godt indtryk af dem som de småord, de er. Eksempler på adverbier er nu, her, hvor, ikke og temmelig.

Adverbier fortæller ofte noget om tid, sted og retning og de bøjes almindeligvis ikke.