Adjektiver

Adjektiver bruges til at beskrive personer eller ting. Adjektiver lægger sig til et substantiv eller pronomen, som de beskriver eller fortæller noget om. De bøjes så de ”passer sammen med” det ord, de lægger sig til. Det vil sige, at de skal stå i samme køn, tal og kasus. Man siger, at de skal kongruere. Eksempler på adjektiver er καλός (smuk), κακός (ond) og μέγας (stor).

Bøjning af adjektiver

Adjektiver kan, ligesom substantiver, bøjes i køn, tal og kasus. Yderligere kan de gradbøjes (smuk, smukkere, smukkest). Se mere om adjektivernes gradbøjning (komparation) nedenfor. Bøjningen af adjektiver minder meget om bøjningen af substantiverne, men adjektiverne kan deklineres (bøjes i køn, tal og kasus) lidt anderledes.

Oversigt over deklination af adjektiver: Basis 3.2-3.3.5 og Methodos 33.2-3.4

Gradbøjning/komparation af adjektiver

Ligesom vi kender det fra dansk, kan adjektiver gradbøjes på græsk.

De tre gradbøjninger:

Positiv: σοφός = klog

Komparativ: σοφώτερος = klogere

Superlativ: σοφώτατος = klogest

Som det kan ses af eksemplerne er det endelserne –τερος man skal kigge efter ved komparativen og endelsen –τατος man skal kigge efter ved superlativen. Husk dog, at komparativ og superlativformerne også deklineres efter 1. og 2. deklination, hvilket vil sige, at de kan bøjes i køn, tal og kasus. De viste eksempler står alle i maskulinum, nominativ, singularis, hvilket vi kan se på -ος endelsen.
Bemærk at få adjektiver i stedet har endelsen –ίων og –ων i komparativ.

Uregelmæssige adjektiver

Der er også adjektiver som kompareres uregelmæssigt. Mange af dem er meget brugte og ofte forekommende ord så som ἀγαθός (god) og μέγας (stor), så de er gode at danne sig et overblik over.

Lister med uregelmæssigt komparerede adjektiver: Basis 3.6 og Methodos 3.7