Adverbier

Man taler om to forskellige slags adverbier: de egentlige adverbier og de afledte adverbier.

Egentlige adverbier: de småord, der fortæller noget om tid, sted og retning. Eksempler på de egentlige adverbier er νῦν (nu), πρόσθεν (tidligere) og ἄρτι (for nylig).

Afledte adverbier: kaldes afledte, da de er afledt af adjektiver. Som adverbium får de endelsen –ως. Eksempler på de afledte adverbier er καλῶς (smukt, afledt af καλός), κακώς (ondt, afledt af κακός) og ἀληθῶς (sandt, afledt af ἀληθης).

Bøjning af adverbier

Adverbier kan, ligesom adjektiver, gradbøjes i komparativ og superlativ. De afledte adverbier (med endelsen –ως) og de egentlige adverbier (med endelsen –ω) kompareres på to forskellige måder:

Afledte adverbier:

  • Komparativ dannes med -τερον eller -ιον
  • Superlativ dannes med -τατα eller -ιστα

Egentlige adverbier:

  • Komparativ dannes med -τέρω
  • Superlativ dannes med -τάτω

Se mere om bøjningen af adverbier samt bøjningen af uregelmæssige adverbier:
Basis 3.7 og Methodos 5