Hovedsætninger og ledsætninger

Hvad er hovedsætninger og ledsætninger?

Hovedsætninger kan stå for sig selv og er ikke et led. Hovedsætningen indeholder altså en masse led, og til hovedsætningen kan der være tilknyttet ledsætninger.

Ledsætninger kan, i modsætning til hovedsætninger, ikke stå alene. De er, som ordet indikerer, nemlig et led i helsætningen eller en del af et andet led. Der findes forskellige måder at inddele ledsætningernes funktioner på dansk. En metode er at dele ledsætningernes funktioner op i tre: adverbielle (hvor ledsætningen er et adverbielt led), substantiviske (hvor ledsætningen er objekt eller subjekt for hovedsætningen) eller relative (hvor ledsætningen ikke er et selvstændigt led).

Lad os tage et par eksempler, som viser ledsætningers funktion:

 • Morten ved, at Maria er forelsket i ham
  Hovedsætning: Morten ved
  Ledsætning: at Maria er forelsket i ham
  Forklaring: denne ledsætning er substantivisk og fungerer derfor som det direkte objekt for hovedsætningen
 • Maria bliver ked af det, når de andre piger driller hende
  Hovedsætning: Maria bliver ked af det
  Ledsætning: når de andre piger driller hende
  Forklaring: ledsætningen er adverbiel og er derfor et adverbialled.

Ledsætninger med og uden sætningsindledere

I de ovenstående eksempler indledes ledsætningerne med konjunktionerne at og når. Disse konjunktioner fungerer som sætningsindledere.

Pronominer kan også indlede ledsætninger. Det relative pronomen, f.eks. der og som, kan også indlede (relative) ledsætninger, som det ses af følgende eksempler:

 • Manden, som delte slik ud, var flink.
  Hovedsætning: Manden…var flink
  Ledsætning: som delte slik ud
  Forklaring: den relative ledsætning er skudt ind midt i hovedsætningen og kan genkendes ved, at den indledes af som. Syntaktisk ligger den sig til Manden og er ikke et selvstændigt led

Man kan dermed ofte genkende ledsætninger på, at de indledes med bestemt sætningsindledere. Læs mere om de forskellige måder at genkende ledsætninger på her (link til sproget.dk):

Hjælp og information om ledsætninger

Det er dog også muligt at udelade konjunktioner og pronominer, når man laver en ledsætning på dansk. Følgende eksempler viser ledsætninger, som ikke indledes med konjunktioner eller pronominer, og som derfor kan være sværere at identificere som ledsætninger:

 • Rejsen, jeg har været på, var fantastisk
  Hovedsætning: Rejsen… var fantastisk
  Ledsætning: jeg har været på
  Forklaring: i denne sætning kunne der sagtens have været et relativt pronomen som, men selvom det er udeladt, er der stadig tale om en ledsætning
 • Synes du vi skal gå en tur?
  Hovedsætning: Synes du
  Ledsætning: vi skal gå en tur
  Forklaring: ledsætningen kunne være blevet indledt med at, men det er blevet udeladt. Sætningen ville have samme betydning og funktion, hvis det var blevet taget med.