Pronomener

Hvad er pronomener?

Det danske ord for pronomener er stedord, hvilket meget godt beskriver, hvad det er; nemlig ord, som står i et andet eller andre ords sted. Det er ord som han, den, deres og din. Hvis man skriver en lang tekst om en mand ved navn Morten, så kan man skifte navnet Morten ud med det personlige pronomen han. Pronomenet står altså i stedet for Morten.

Hvilke typer pronomener findes der?

På dansk har vi følgende typer pronomener:

  • Personlige: jeg, du, han, hun
  • Possessive: min, din, vores
  • Demonstrative: denne, dette
  • Interrogative: hvad, hvilken, hvem, hvis
  • Relative: der, som
  • Refleksive: sig
  • Indefinitte: nogle, nogen

Personlige pronomener

De personlige pronomener er de mest brugte, og vi gennemgår dem derfor lidt nærmere her.
De personlige pronomener findes i 1., 2. og 3. person i både singularis (ental) og pluralis (flertal).

Singularis (ental)

1. person     jeg, mig
2. person     du, dig
3. person     han, ham, hans

Pluralis (flertal)

1. person     vi, os
2. person     I, jer
3. person     de, dem

Selvom mange ikke tænker over det, så bruger vi faktisk både nominativ, akkusativ, dativ og genitiv på dansk. Følgende eksempler viser, hvordan de personlige pronomener bøjes i kasus:

Nominativ          Jeg er sur
Genitiv                Mandens røde hus er flot
Akkusativ           Hun kysser ham
Dativ                   Han gav hende en gave

Kasus er et svært emne på dansk, og den eneste helt tydelige kasus, som der ikke er diskussion om, er genitiven (du kan læse mere om genitiv under substantiver). Akkusativ og dativ bruges primært ved pronomener, og ikke alle grammatikker skelner mellem formerne i akkusativ og dativ.

Du kan læse mere og se flere eksempler på pronomener her:

Om pronomener (link til sproget.dk)

Du kan øve dig i at identificere og bruge pronomener her:

Øvelser i pronomener (link til sproget.dk)