Substantiver

Hvad er substantiver?

Substantiver betegner levende væsener, begreber og ting. Eksempler på substantiver er ord som katmennesketekandeblyant og bluse. Det er de ord, som du på dansk sætter en (fælleskøn) eller et (intetkøn) foran.

Bøjning af substantiver

Substantiver kan bøjes i singularis (ental) og pluralis (flertal) samt i ubestemt og bestemt form. Lad os tage ordene bluse og skib som eksempel:

Singularis (ental) Pluralis (flertal)
Ubestemt Bestemt Ubestemt Bestemt
 (En) bluse  Blusen  Bluser  Bluserne
 (Et) skib  Skibet  Skibe  Skibene

Som eksemplerne viser, så dannes den bestemte form på dansk ved hjælp af endelser. Bemærk hvordan endelserne kan variere.

Genitiv (ejefald)

Genitiv dannes på dansk ved at sætte -s bagpå ordet: Mandens, husets, Englands
Hvis ordet slutter på s, så sættes der en apostrof: Mads’ hus, Lars’ bil.

Som ordet “ejefald” indikere, så bruges genitiv til at vise ejerskab eller at noget tilhører nogen:

  • Mandens hus: ordet i genitiv (mandens) “ejer” det andet ord (hus).

Substantivers grammatiske funktion

Substantiverne vil ofte være subjektet i en sætning. Det kan dog også ofte være det direkte eller indirekte objekt. Læs mere om sætningsleddene i afsnittet om syntaktisk analyse. Disse tre eksempler viser substantiver i de tre funktioner:

  • Manden er flink
    I denne sætning er manden (som er et substantiv) subjektet
  • Manden synger salmer
    I denne sætning ses de to substantiver som to forskellige led. Manden er subjektet og salmer er objektet
  • Maria giver manden en gave
    I denne sætning er Maria subjektet, og manden er det indirekte objekt

Øvelser i substantiver

På følgende link kan du finde yderligere information om substantiver:

Om substantiver (link til sproget.dk)

Her kan du finde øvelser, som er gode til at få fuldstændigt styr på, hvad substantiver er for en størrelse:

Øvelser i substantiver (link til sproget.dk)