Syntaktisk analyse

Hvad er syntaktisk analyse?

Syntaktisk analyse eller sætningsanalyse er en analyse af en sætning eller et stykke tekst. I analysen identificerer man de forskellige led i sætningen. For at man kan kalde noget en sætning, skal den som minimum bestå af et verballed og et subjekt.

I skolen har mange lært at sætte kryds og bolle under ordene i en sætning, når man analyserer den. De fleste har derfor prøvet kræfter med syntaktisk analyse på et tidspunkt i danskundervisningen. Når man skal lære et nyt sprog som græsk og latin, er det et enormt vigtigt redskab at kunne analysere en sætning, og det er derfor godt at have styr på begreberne og det grundlæggende i analysen af danske sætninger, når man skal lære et nyt sprog og en ny grammatik.

Oppe i menuen finder du en oversigt over de led, som kan optræde i en sætning, hjælp til hovedsætninger og ledsætninger samt øvelser.