Oversigt over vigtige grammatiske begreber

Hvad kan du bruge oversigterne til?

Denne side giver et overblik over de grammatiske begreber, som man støder på, når man lærer græsk. Ofte er det svært at huske navnene, da man i skolen tidligere har lært de danske navne for de grammatiske begreber. Listen her giver både de latinske navne i venstre kolonne og de danske i midten. Når vi arbejder med græsk grammatik, så er det de latinske ord vi bruger, når vi omtaler de grammatiske begreber.

Listen er ikke udtømmende, men giver et godt overblik over mange vigtige grammatiske begreber og elementer, når vi arbejder med den græske grammatik. De latinske navne for begreberne ses i venstre side, de danske ses i midten og til højre gives der eksempler på græsk.

Når man lærer græsk, vil man støde på nye begreber, som vi ikke kender fra den danske grammatik. Disse er ofte de sværeste for en dansktalende at lære. På listerne er disse særligt fremhævet for at udpege de grammatiske begreber, som adskiller sig væsentligt fra det, vi kender på dansk.

Oversigterne

Hvad hedder ordklasserne?

Oversigten viser de danske og latinske betegnelser for de ordklasser, man skal kende

Morfologi/formlære

Oversigten er en liste over morfologiske begreber. De danske og latinske betegnelser gives samt eksempler

Syntaks/sætningslære

Oversigten viser de led og andre begreber, som man skal kende, når man laver en syntaktisk analyse