Konjunktioner

Hvad er konjunktioner?

Konjunktioner kaldes på dansk for bindeord, hvilket fint beskiver, hvad ordene egentlig gør. De binder nemlig sætninger sammen. Der findes mange typer konjunktioner, men fælles for dem er, at de på hver sin måde kan binde sætninger eller afsnit af en tekst sammen. Eksempler på konjunktioner er og, når, da og at.
Der findes forskellige slags konjunktioner, som har forskellige grammatiske funktioner:

Parataktiske (sideordnende) konjunktioner

Denne type konjunktioner sideordner sætninger og ord. Parataktiske konjunktioner er for eksempel og, men og samt. Disse konjunktioner indleder altså ikke ledsætninger, men kan sideordne to sætninger eller ord.

Eksempler på sætninger med parataktiske konjunktioner:

  • Jeg går en tur og lufter hunden
    Forklaring: konjunktionen og sideordner de to verballed går og lufter
  • Vi spiser kagen, men vi kan ikke lide den
    Forklaring: konjunktionen men sideordner de to sætninger, som indeholder hvert sit nexus bestående af subjekt og verballed

Hypotaktiske (underordnende) konjunktioner

Denne type konjunktioner underordner og fungerer typisk som ledsætningsindledere. Dermed kan man sige, at de hypotaktiske konjunktioner rangerer sætningen, så ledsætningen underordnes hovedsætningen. Eksempler på hypotaktiske konjunktioner er når, da, mens og fordi. Du kan se eksempler på ledsætninger, som indledes af hypotaktiske konjunktioner i afsnittet om hovedsætning og ledsætninger.