Pronomener

På dansk hedder pronomener ”stedord”, hvilket fint beskriver, hvordan pronomener bruges: de bruges i stedet for et substantiv. De fleste pronomener bøjes i køn, tal og kasus. Pronomener er derfor et stort emne på græsk, og grammatikbøgerne har lavet grundige oversigter, hvori de forskellige typer gennemgås og bøjes. Denne oversigt giver et hurtigt overblik over de forskellige typer af pronomener med udvalgte eksempler, men for de fulde bøjninger og forskellige brug, se da grammatikbøgerne.

Oversigt over pronomener: Basis 4 og Methodos 6.

Oversigt over de forskellige typer pronomener

Relative (henførende) pronomener: der, som, hvilken
Eksempler: ὅς, ἥ, ὅ

Demonstrative (påpegende) pronomener: denne, dette
Eksempler: οὗτος, ὅδε, ἐκεῖνος

Possessive (ejestedord) pronomener: min, din
Eksempler: ἐμός, σός

Personlige pronominer: jeg, du
Eksempler: ἐγώ, σύ

Interrogative (spørgende) pronominer: hvem, hvad
Eksempel: τίς

Indefinitte (ubestemte) pronomener: nogen, man
Eksempler: τις

Refleksive (tilbagevisende) pronomener: sig, dig selv
Eksempel: αὐτός

Reciprokke (gensidigt tilbagevisende) pronomener: hinanden
Eksempel: ἀλλήλους