Øvelser i grundlæggende syntaktisk analyse på dansk

Hvilket ord er subjektsprædikatet i sætningen:
Drengen hedder Peter

Korrekt

Flot klaret!

Forkert

Drengen er subjektet for verbet hedder. Derfor er Peter subjektsprædikatet

  

Identificer subjektsprædikatet i sætningen:

Den høje kvinde er virkelig smuk

Korrekt
Forkert

Den høje kvinde er subjektet og ordet smuk fortæller noget om hende. Det er derfor subjektsprædikatet

  

Hvilket ord er objektet i sætningen:

Læste eleverne teksterne højt?

Korrekt
Forkert

Teksterne er objektet, da det er dem, som eleverne læste højt, og de er altså objektet for handlingen

  

I sætningen \"Gæsterne blev virkelig sure\"! er \"sure\" (direkte objekt eller subjektsprædikat)

Korrekt
Forkert
  

I sætningen: \"Den flinke mand gav mig en gave\" er \"en gave\" (direkte objekt eller subjektsprædikat)

Korrekt
Forkert

Analyser de danske sætninger ved at hive ordene (som står i tilfældig rækkefølge nederst) op til det korrekte sætningsled

Gjorde middagen gæsterne syge?

Verballed Gjorde
Subjekt middagen
Direkte objekt gæsterne
Objektsprædikat syge

Drengene driller den store grimme kat

Verballed driller
Subjekt Drengene
Direkte objekt den store grimme kat

Hun gik en tur ved vandet hver dag

Verballed gik
Subjekt Hun
Direkte objekt en tur
Adverbialled ved vandet hver dag

Gav julemanden dig en gave i år?

Verballed Gav
Subjekt julemanden
Direkte objekt en gave
Indirekte objekt dig
Adverbialled i år