Oikia og Methodos

Her kan du få oversigt over og hjælp til læresystemerne Oikia og Methodos.

Du kan hente grammatikbogen Methodos her:

Methodos af Christian Høgel

Under menupunktet Græsklektioner finder du en række lektioner med udgangspunkt i Oikia. Hver lektion følger et kapitel fra Oikia. Oversigten her giver det et overblik over de emner, man lærer i hvert kapitel, men det er siden med græsklektionerne, som giver dig den detaljerede gennemgang af hvert kapitel. Siden her fungerer altså som overblik, og du kan let klikke dig ind på de emner, som du er i gang med at lære, eller vende tilbage til noget, som du har svært ved.

Oversigt over kapitlerne i Oikia

Kapitel 1

Følgende emner læres i kapitlet:

Kapitel 2

Følgende emner læres i kapitlet:

Kapitel 3

Følgende emner læres i kapitlet:

Kapitel 4

Følgende emner læres i kapitlet:

Kapitel 5

Følgende emner læres i kapitlet:

Kapitel 6

Følgende emner læres i kapitlet:

Kapitel 7

Kapitel 8

Følgende emner læres i kapitlet:

Kapitel 9

Der er ingen ny grammatik i kapitlet, men i stedet repetition af de lærte emner.