Græske gloser 10

Hvad betyder verbet θεάομαι?

Korrekt

Super godt klaret!

Forkert
  

Hvilket af disse ord betyder \"krig\"?

Korrekt

Krig er et rigtig godt ord at kunne når du lærer græsk - grækerne brugte ret meget af deres tid på at være i krig

Forkert

Prøv igen

  

Betyder ἀριστερός -ή –όν højre eller venstre? (skriv dit svar i boksen)

Korrekt

Godt!

Forkert

Prøv igen!

  


Match verberne på græsk med deres danske oversættelse

ἀκολουθέω følger
πλέω sejler
βλέπω ser
ζητέω søger, leder efter
εἰσέρχομαι går ind
δικάζω dømmer

δίκαιος betyder retfærdig, ἄδικος betyder (skriv oversættelsen i boksen)

Korrekt

Super!

Forkert

Hvad er det modsatte af retfærdig?

  

Hvordan kan vi oversætte verbet τελευτάω?

Korrekt
Forkert
  

Hvordan kan vi oversætte verbet μέλλω?

Korrekt

Du er en stjerne!

Forkert
  


Se om du kan sætte de rigtige danske og græske substantiver sammen

skib πλοῖον, τό
mur τεῖχος ους, το
mand ἀνήρ ἀνδρός, ὁ
havn λιμήν -μένος, ὁ
hav θάλασσα, ἡ
vej ὁδος -ου, ἡ

Betyder δεξιός -α –ον højre eller venstre? (skriv dit svar i boksen)

Korrekt
Forkert
  

Hvilket af disse verber betyder \"ser\"?

Korrekt

ὁράω er et af de svære verber når det bøjes i de forskellige aspekter

Forkert
  

Hvad er en πολιτεία?

Korrekt
Forkert
  

Oversættelse af substantivet γένος –ους, τό?

Korrekt

Super godt! Vær særligt obs på bøjningen af γένος da det er en svær 3. deklinationsbøjning. Du kan se den i grammatikbogen

Forkert

Op på hesten igen!

  

Hvilket af disse ord betyder \"dommer\"?

Korrekt
Forkert


Match adjektiverne på græsk med deres danske oversættelse

στρογγυλός -ή -όν rund
ἑτοῖμος -η –ον parat
μακρός -ή –όν lang
νεκρός -ά –όν død
δαιμόνιος -α –ον guddommeligt