Græske gloser 11

πολύς er et meget brugt adjektiv. Hvad betyder det?

Korrekt

Godt klaret!

Forkert

Prøv igen - det er et rigtig godt adjektiv at kunne huske

 

Hvilket af disse ord betyder \"bliver\"?

Korrekt
Forkert
 

πάλαι er et adverbium. Hvordan kan det oversættes?

Korrekt

Et klap på skulderen til dig!

Forkert

You can do it!

Match verberne på græsk med deres danske oversættelse

θαυμάζω beundrer
πυνθάνομαι forhører sig
σημαίνω viser, udpeger
διαλέγομαι samtaler, diskuterer
ὁρίζω bestemmer
ὀστρακίζω sender i eksil

Hvilket af disse adjektiver betyder \"skrækkelig\"?

Korrekt

Super! ἱσότιμος betyder ligeværdig og φανερός betyder åbenlys

Forkert
  

Hvilket af disse verber betyder \"mener\"?

Korrekt
Forkert
  

Hvordan man vi oversætte verbet ἐπικαλύπτω?

Korrekt

High five!

Forkert


Match substantiverne på græsk med deres danske oversættelse

συνεδρία, ἡ møde
πολιτεία, ἡ stat
ξενία ἡ gæstevenskab
τόπος, ὁ sted
τύραννος, ὁ tyran
δῆμος, ὁ folket

Hvad betyder γνώμη, ἡ?

Korrekt
Forkert
  

φύσις -εως, ἡ er et substantiv. Hvordan kan vi oversætte det?

Korrekt

Bemærk hvordan vi ofte kan se en sammenhæng mellem visse ord og dermed udlede deres betydning. φύσις betyder natur, φύω betyder vokser og en φυτόν er en plante

Forkert

Giv det et skud mere!

  

Hvilket af disse adjektiver betyder \"dødelig\"?

Korrekt
Forkert
  

θυσία, ἡ betyder:

Korrekt
Forkert


Find de matchende sæt i vendespillet

ζῶ lever
παραγίγνομαι sker
δίδωμι giver
φημί siger
δύναμαι kan
ἀγαπάω holder af