Græske gloser 12

πόλεμος, ὁ betyder

Korrekt

πόλεμος er er meget brugt ord (de kunne godt lide krig i antikken). Bemærk at vi kan genkende stammen og regne betydningen ud af ord som πολέμιος (fjende) og πολεμέω (bekriger)

Forkert

Prøv igen

  

Hvordan oversættes verbet παραπλέω?

Korrekt

Flot! παρα er et præfiks sat på verbet πλέω (sejler)

Forkert
  

Hvilket af disse substantiver betyder \"gave\"?

Korrekt
Forkert
  

πούς, ὁ (gen. ποδος) betyder

Korrekt

Super godt gået!

Forkert

Det er en ommer!


Match substantiverne på græsk med deres danske oversættelse

κωμῳδία, ἡ komedie
σκήνη, ἡ scene
σχήμα, τό rolle
θέατρον, τό teater
ποταμός, ὁ flod
ταύρος, ὁ tyr

Herunder finder du oversættelser af nogle græske adverbier. Træk det rigtige adverbium op til den korrekte danske oversættelse

klart σαφῶς
overbevisende πιθανῶς
måske ἴσως
herhen δεῦρο
hvor ποῦ

Hvilket af disse substantiver betyder \"mund\"?

Korrekt

Du er en stjerne!

Forkert
  

Verbet συνεργέω kan oversættes med:

Korrekt
Forkert
  

Hvilket af disse substantiver betyder \"krop\"?

Korrekt

High five!

Forkert
  

Hvilket verbum betyder \"kæmper\"?

Korrekt

Bemærk igen hvordan vi kan se at en visse ord er beslægtet. μάχομαι er et verbum og betyder kæmper. μάχη er et substantiv og betyder kamp

Forkert

Op på hesten igen!


Match verberne på græsk med deres danske oversættelse

τέρπω glæder, fornøjer
κομίζω fragter
ἧκω kommer
διαφέρω adskiller
σπείρω sår, spreder
ὄμνυμι lover, sværger

κτείνω betyder

Korrekt
Forkert
  

Hvilket verbum betyder \"bevæbner\"?

Korrekt

Flot!

Forkert
  

πῦρ er noget varm som man brænder sig på. πῦρ betyder (skriv dit svar i den tomme boks)

Korrekt
Forkert

Ekstra hjælp: tænk bål og brændeovn

  

χάλκεος er et adjektiv. Det betyder ikke guld eller sølv men: (skriv dit svar i den tomme boks)

Korrekt

Super! χάλκεος kan både oversættes med bronze og kobber

Forkert

Prøv igen - der er to rigtige svarmuligheder