Græske gloser 13

ἡμεῖς er et personligt pronomen. Hvad betyder det?

Korrekt

Super! Det er godt at have et overblik over de forskellige typer pronomener

Forkert

Prøv igen!

  

ἄρτι er et adverbium. Hvad betyder det?

Korrekt
Forkert
  

Hvilket af disse verber betyder \"hersker over\" eller \"styrer\"?

Korrekt

ἄρχω tager en genitiv om dem man hersker over

Forkert
  

Hvilket adverbium betyder \"allerede\"?

Korrekt

Skulderklap til dig!

Forkert


Match det danske ord med den korrekte græske oversættelse

Fred εἰρήνη, ἡ
Hud χρώς, ὁ
Ild πῦρ, τό
Tanke ἔννοια, ἡ
Tid χρόνος, ὁ
Herre δεσπότης, ὁ

Match verberne med deres danske oversættelse

μέλλω skal til at
ἀναγκάζω tvinger
φράζω siger, fortæller
ἀποθνῄσκω dør
βαδίζω går
βούλομαι vil

Hvilket af disse verber betyder \"styrer tyrannisk\"?

Korrekt

Bemærk sammenhængen mellem et substantiv som τύραννος (tyran) og et verbum som τυραννέω (styrer tyrannisk). Ved at bemærke sådanne sammenhænge kan vi ofte fornemme betydningen af et ord

Forkert

Tænk på ordet tyran og prøv at læs verberne højt for dig selv

 

ἴδιος er et adjektiv. Hvordan kan vi oversætte det?

Korrekt
Forkert
 

Hvad betyder νομίζω?

Korrekt

Super!

Forkert

Giv det et skud mere!

 

μοναρχία er en styreform. Prøv at sige ordet højt for dig selv og skriv så det danske navn for styreformen i boksen

Korrekt

Godt klaret!

Forkert

Man har en konge eller en dronning. Hvad hedder denne styreform?

 

ὀλιγαρχία er en styreform. Prøv at sig ordet højt og skriv så det danske ord i boksen

Korrekt

Du er en stjerne!

Forkert

Det er en styreform hvor få mennesker har magten


Find de matchende sæt i vendespillet

λόγος, ὁ tale
ποιέω gør
πόλεμος, ὁ krig
χρῆ det er nødvendigt
δημοκρατία, ἡ demokrati
φύω opstår