Græske gloser 2

Hvilket ord betyder \"klog\"?

Korrekt

Flot klaret!

Forkert

Giv det et skud mere!

  

Hvilket ord betyder \"navn\"?

Korrekt

Det kører for dig!

Forkert


γράφω skriver, maler
ὑφαίνω væver
λέγω taler
ἐργάζομαι arbejder

πατήρ, ὁ far
τίτθη, ἡ amme
κύριος, ὁ herre
τέκνον, τό barn

Hvad betyder εἰμί?

Korrekt

Godt klaret! εἰμί og bøjningen af det er noget af det første du skal lære på græsk

Forkert

Prøv igen - det er et vigtigt verbum vi har med at gøre her

  

Hvad betyder καί?

Korrekt
Forkert


νέος –α –ον ny, ung
ἐλεύθερος -α -ον fri
καλός –ή –όν smuk
ἀγαθός -ή -όν god

Hvad er det græske ord for \"leger\"?

Korrekt

Du er godt på vej til at lære græsk!

Forkert

Op på hesten igen!

  

Hvad betyder δίκαιος?

Korrekt
Forkert


Find de matchende sæt i vendespillet

παιδίον, το barn
δοῦλος, ὁ slave
οἰκέω bor
οἶκος, ὁ hus