Græske gloser 4

εὐθύ er et adverbium. Hvordan kan vi oversætte det?

Korrekt

Godt klaret! Mange af de gloser vi lærer er substantiver og verber men der en håndfuld almindelige adverbier som også er rigtig gode at kende

Forkert

Hvilket ord betyder \"kalder på\"?

Korrekt
Forkert


ἀγορά, ἡ torv, marked
γεωργὸς, ὁ bonde
ἕωθεν om morgenen
σπεύδω skynder sig
καθεύδω sover

διαλέγομαι samtaler
γιγνώσκω kender
γίγνομαι bliver
ἐράω er forelsket i
κινέω bevæger sig

γελάω betyder

Korrekt
Forkert

Find de matchende sæt i vendespillet

φαίνω viser
πωλέω sælger
ἀγοράζω køber
ἐθέλω vil, ønsker

Find de matchende sæt i vendespillet

κυρία, ἡ frue
τε … καί både…og
Ἄρης –εως, ὁ Ares
κλίνη, ἡ seng

χρή er et upersonligt verbum som betyder \"det er \"

Korrekt

Super flot! χρή er et meget brugt og derfor vigtigt verbum

Forkert

Prøv igen


ἡδύς er et adjektiv. Det betyder det modsatte af dum. ἡδύς betyder altså

Korrekt
Forkert