Græske gloser 5

ἀποδυτήριον, τό omklædningsrum
ἀποδύω klæder sig af
εἵματα –ων, τά tøj
ἀποθήκη, ἡ skab
παρατίθημι lægger

παραδίδωμι er et af de svære μι-verber. Men hvad betyder det?

Korrekt

Hvor er du god!

Forkert

Det er en ommer - jeg ved du kan!


Hvilket verbum betyder \"ønsker\"?

Korrekt

βούλομαι er et af de deponente verber. Det vil sige at det kun findes i medium

Forkert


Kan δύναμαι
Løber τρέχω
Gifter mig νυμφεύομαι
Forekommer δοκέω
Hjælper βοηθέω

Hvilket af de græske ord her betyder tøj/kappe?

Korrekt
Forkert
  

νικάω betyder

Korrekt

Super! νικάω er et meget brugt og vigtigt verbum

Forkert
  

δεινός –ή -όν er et adjektiv som betyder

Korrekt
Forkert
  

Hvordan kan vi oversætte χάρις –ιτος, ἡ?

Korrekt
Forkert


Find de matchende sæt i vendespillet

παλαίστρα, ἡ sportsplads
γυμνάζω træner
χαλεπός –ή –όν streng
Ὀλύμπια –ων, τά De Olympiske Lege
λούω vasker

Find de matchende sæt i vendespillet

ἐνταῦθα her
ταχύ hurtigt
ὕλη, ἡ skov
ἀποκτείνω dræber
χρυσοῦς –ῆ –οῦν gylden