Græske gloser 6

Hvordan oversætter vi bedst ἀνέρχομαι?

Korrekt

Flot! Præfikset hjælper os med at forstå verbets betydning. F.eks. ville \"gå væk\" i stedet hedde ἀπέρχομαι

Forkert
  

Hvordan siger man \"gæst/fremmed\"?

Korrekt

Det kører for dig!

Forkert

Giv det et skud mere!

  

Hvad betyder ἄγαλμα –ατος, τό?

Korrekt
Forkert


βασίλεια –ων, τά kongeborg
κτῆσις –σεως, ἡ ejendom
ἱερόν, τό helligdom
εἴσοδος, ἡ indgang
πᾶς πᾶσα πᾶν al, hel
μέρος –ους, τό del

Befaler κελεύω
Deler διατέμνω
Dør, går til ἀπόλλυμαι
Siger φημί
Kaster βάλλω
Støtter εὐνοέω (+dat)

Hvad betyder εἰκών –όνος, ἡ?

Korrekt

Wuhuu!

Forkert
  

πάλαι er et adverbium. Hvordan kan vi oversætte det?

Korrekt
Forkert
  

πόλις –εως, ἡ er et enormt vigtigt ord når vi læser græsk. Hvad betyder det?

Korrekt

Smukt! πόλις betyder nemlig by og det er et ord som bruges rigtig meget

Forkert

Prøv igen - vi har med et meget brugt ord at gøre her

  

Hvad betyder δημοκρατία, ἡ?

Korrekt

Super godt!

Forkert

Prøv at sige ordet højt - det lyder ret meget som det danske ord


Find de matchende sæt i vendespillet

θαυμάζω beundrer
πείθω overtaler
δέχομαι modtager, får
μένω forbliver
φυτεύω planter

Find de matchende sæt i vendespillet

κεφαλή, ἡ hoved
γέρων –οντος, ὁ gammel (mand)
ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ mand
πέπλος, ὁ kjole
δόμος, ὁ hus