Græske gloser 8

Det græske ord for \"jord\"

Korrekt
Forkert
  

Hvilket af disse ord betyder \"jagt\"?

Korrekt

Super!

Forkert
  

Hvad betyder ὄφις –εως, ὁ?

Korrekt

Super! Husk at –εως, ὁ er den information vi får med i ordbogen. Det fortæller os endelsen i genitiv samt at kønnet er maskulinum

Forkert
  

Det græske ord for \"kløft\"?

Korrekt

Hvor er du god!

Forkert

Giv det et forsøg mere


Driver, forfølger ἐλαύνω
Føder γεννάω
Drikker πίνω
Spådomskunst μαντική, ἡ
Lærer μανθάνω
Søn υἱὸς, ὁ

ἧκω kommer
κρύπτω gemmer
δείδω frygter
ἐπικαλέω tilkalder
ῥίπτω smider
στρέφω vender

Hvad betyder verbet διαφθείρω?

Korrekt

Du fortjener en krammer!

Forkert
  

θάνατος er det modsatte af levende. Hvis man ikke er levende, så er man:

Korrekt
Forkert

Hvad er det modsatte af levende?

  

Hvilket af følgende verber betyder \"kan ikke\"?

Korrekt

Flot! Bemærk brugen af α. Det negerer nemlig verbets betydning

Forkert
  

Hvad betyder καρδία? Det rimer på smerte!

Korrekt

Ret godt klaret!

Forkert

Tænk på ordet kardiologi


Find de matchende sæt i vendespillet

Δελφοί Delfi
μέχρις indtil
φῶς –τός, τό lys
κολάζω straffer
ἔρις strid