Græske gloser 9

Hvordan siger man \"berømt\"?

Korrekt

Du er en stjerne!

Forkert

Op på hesten igen!

  

Hvad betyder adjektivet βαρύς?

Korrekt
Forkert
  

Hvilket af følgende verber betyder \"går omkring\"?

Korrekt

Bemærk brugen af præfikset περι

Forkert


φιλέω elsker, bliver forelsket i
ζητέω søger
ὀργίζομαι (+dat) bliver vred på
σκώπτω laver sjov
τρέφω opfostrer
μέτειμι deltager

Oversæt adjektivet ἄρρητος

Korrekt

Woop woop!

Forkert
 

Hvis man ikke er dødelig så er man:

Korrekt

High five!

Forkert

Tænk på en gud som Zeus. Han er ikke dødelig men...

 

Oversættelse af verbet βοάω?

Korrekt
Forkert


Mysteriefest μυστήρια, τὰ
Fakkel λαμπάς –άδος, ἡ
Himmel οὐρανός, ὁ
Kvinde γυνή,, γυναικός, ἡ
Lille barn, baby βρέφος –ους, τό
Ild πῦρ –ρός, τό

Hvilket af følgende verber betyder \"viser\"?

Korrekt

Endnu en high five til dig!

Forkert

You can do it!

  

En δρακών er en

Korrekt
Forkert

Prøv at sig ordet højt. Du kan næsten høre det danske ord

  

Oversættelse af verbet δίδωμι

Korrekt
Forkert
  

οἰκουμένη, ἡ kan oversættes med

Korrekt

Du har fortjent en småkage!

Forkert

One more try!