Øvelse i de grammatiske betegnelser

Når du går i gang med at lære græsk, skal du huske en masse grammatiske betegnelser. Mange har lært disse på dansk i skolen, men nu skal du bruge de latinske. Tjek om du har styr på de danske og latinske navne for ordklasserne og de syntaktiske betegnelser med disse vendespilsøvelser.

Ordklasser 2

Verbum Udsagnsord
Substantiv Navneord
Adjektiv Tillægsord
Pronomen Stedord
Adverbium Biord
Præposition Forholdsord

Ordklasser 2

Konjunktion Bindeord
Artikel Kendeord
Numerale Talord
Interjektion Udråbdsord
Partikel Partikel

Syntaktiske betegnelser

Verballed Udsagnsled
Subjekt Grundled
Subjektsprædikat Omsagnsled til grundled
Direkte objekt Genstandsled
Objektsprædikat Omsagnsled til genstandsled
Indirekte objekt Hensynsled
Adverbialled Biled