Paradigme over verber

Dette paradigme giver en oversigt over de tempi, aspekter, og modi, som de græske verber kan bøjes i. Du kan trykke på en modus eller et aspekt og læse mere om netop dette.

Paradigmet bruger verbet λύω. Verbet står bøjet i 1. person singularis (med undtagelse af ved imperativ, da denne ikke findes i 1. person). Verbet er brugt som eksempel så du kan få en fornemmelse af, hvordan regelmæssige verber ser ud i de forskellige bøjninger.

Modus →

 

Aspekt

Indikativ Konjunktiv Optativ Imperativ Infinitiv Participium
(Præsens) (Præteritum)

 

 

Imperfektiv  λύω               ἔλυον  λύω  λύοιμι  λῦε  λύειν  λύων
Aorist                       ἔλυσα  λύσω  λύσαιμι  λῦσον  λῦσαι  λύσας
Perfektiv  λέλυκα        ἐλελύκειν  λελύκω  λελύκοιμι  λέλυκε  λελυκέναι  λελυκώς
Futurum λύσω            testdtest  λύσοιμι  λύσειν  λύσων