Hvad hedder ordklasserne?

Med denne oversigt får du et overblik over de ordklasser, som vi taler om, når vi skal lære græsk. Oversigten viser, hvad vi kalder ordklasserne med de latinske betegnelser (som er dem grammatikbøgerne bruger), de danske betegnelser samt nogle eksempler fra græsk på den bestemte ordklasse.

Latinsk betegnelse

Dansk betegnelse Eksempel på græsk
Verbum Udsagnsord λέγω
Substantiv Navneord ὁ θεός
Adjektiv Tillægsord καλός
Pronomen Stedord με, σε, ὅς, τίς
Adverbium Biord νῦν, πάλαι
Præposition Forholdsord ἐκ, περί, σὐν
Konjunktion Bindeord καί, ὡς ἵνα
Artikel Kendeord ὁ, ἡ, τό
Numerale Talord εἷς, δύο, τρεῖς
Interjektion Udråbsord
Partikel Partikel γε, δή, που