Morfologi/formlære

Denne oversigt viser de morfologiske termer, som vi bruger, når vi lærer græsk. Oversigten er delt op i små kasser, så du nemt kan danne dig et overblik over de forskellige morfologiske emner. Bemærk at der er sat en * ved nogle af de morfologiske begreber. Denne * indikerer, at de grammatiske begreber adskiller sig væsentligt fra det vi kender på dansk. Disse begreber har derfor ikke nødvendigvis et dansk navn eller parallel

Genus Køn
Maskulinum Hankøn ὁ θεός
Femininum Hunkøn ή θεά
Neutrum Intetkøn τό ἔτος

Numerus Tal
Singularis Ental λόγος
Dualis* Total λόγω
Pluralis Flertal λόγοι

Kasus Fald
Nominativ Nævnefald ὁ δοῦλος παίζει
Slaven leger
Vokativ Tiltalefald ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι
Mine herrer athenere!
Akkusativ Genstandsfald ὁ δοῦλος φιλεῖ τήν κόρην
Slaven kysser pigen
Genitiv Ejefald ὁ δοῦλος τοῦ κυρἰου
Herrens slave
Dativ Hensynsfald ὁ κύριος δίδωσι τὸν οἶνον δούλῳ
Herren giver vinen til slaven

Komparation Gradbøjning  
Positiv Første grad σοφός (klog)
Komparativ Anden grad σοφώτερος (klogere)
Superlativ Tredje grad σοφώτατος (klogest)

Aspekt Synsvinkel  
Imperfektiv Uafsluttet λύω (jeg er i gang med at løse)
Aorist* ἔλυσα (jeg løste)
Perfektiv Afsluttet λέλυκα (jeg har løst)

Modus    
Finitte: Personbøjede:
Indikativ Fortælleform λέγω (jeg taler)
Konjunktiv Forestillende form μὴ λέγῃς (du skal ikke tale)
Optativ Ønskeform λέγοιμι (jeg ønsker at tale)
Imperativ Bydeform λέγε (tal!)

Infinitte:

Ikke personbøjede:
Infinitiv Navneform λέγειν (at tale)
Participium Tillægsform λέγων (talende)
Gerundiv λεκτἐον (bør siges)

Diatese Art  
Aktiv Handleform λούω το τέκνον
Jeg vasker barnet
Medium* τά τέκνα λούονται
Børnene vasker sig
Passiv Lideform τά τέκνα ἐλούσαντο
Børnene bliver vasket

Tempus Tid  
Præsens Nutid λέγω (jeg taler)
Præteritum Datid ἔλεγον (jeg talte)
Futurum Fremtid λέξω (jeg vil tale)