Syntaks/sætningslære

Denne oversigt viser de begreber, som vi bruger, når vi snakker om syntaktisk analyse. Du kan se det latinske navn samt det danske. For hvert syntaktisk begreb får du et eksempel på græsk samt en dansk oversættelse. I eksemplet er det specifikke led/begreb markeret med fed. Under verballed kan du i eksemplet se, at det er ἐστί der er verballeddet, og på dansk er det er

Verballed Udsagnsled ή θεά ἐστί καλή
Gudinden er smuk
Subjekt Grundled ή θεά ἐστί καλή
Gudinden er smuk
Subjektsprædikat Omsagnsled til grundled ή θεά ἐστί καλή
Gudinden er smuk
Objekt Genstandsled ὁ δοῦλος φιλεῖ τήν κόρην
Slaven kysser pigen
Objektsprædikat Omsagnsled til genstandsled καλεῖ τήν γυναῖκα καλήν
Han kalder kvinden smuk
Indirekte objekt Hensynsled ὁ κύριος δίδωσι τὸν οἶνον δούλῳ
Herren giver vinen til slaven
Adverbialled Biled ὁ δοῦλος παίζει νῦν
Slaven leger nu
Præpositionsforbindelse Forholdsordsforbindelse βαίνω ἀπό τῆς θαλάττης
Jeg går væk fra havet
Apposition Navnetillæg Σωκράτης,  φιλόσοφος, ἐστί θάνατος
Sokrates, filosoffen, er død
Attribut Vedføjet tillægsord ἡ κάλη γυνή ἐστί σοφή
Den smukke kvinde er klog
Participium conjunctum Tilknyttet participium ἀνοίγων τὴν θύρην ὁ δοῦλος τόν κύριον εἶδε
I det slaven åbnede døren så han herren

Andre betegnelser i syntaks

Syntagme Ordforbindelse κάλη γυνή ἐστί σοφή
Den smukke kvinde er klog
Paratakse Sideordning ἡ γυνή καί ὁ ἀνήρ εἰσίν σοφοί
Kvinden og manden er kloge
Hypotakse Underordning ἡ γυνή καί ὁ ἀνήρ εἰσίν σοφοί ὅτι φιλοσοφοῖ εἰσίν
Kvinden og manden er kloge, fordi de er filosoffer