Syntaktisk analyse 10

Sæt en korrekt syntaktisk analyse op ved at trække hvert ordene op til det led, som det udgør i sætningen. Selve sætningen står øverst, og du kan hive fat i ordene (som står i tilfældig rækkefølge) nederst.

BEMÆRK: flere ord kan sagtens udgøre ét led og kaldes så et syntagme. For at lave øvelsen korrekt skal du identificere alle de ord, som eventuelt udgør et syntagme og sætte dem op til den korrekte ledfunktion. Ordene står altså i nogle tilfælde frit, og du skal selv gennemskue, om flere af dem hører sammen som ét led. Yderligere kan en sætning sagtens indeholde f.eks. adskillige adverbialled.


Analyser sætningen:

τὸ στρογγυλὸν πλοῖον τοῦ Σοφοκλέους ἐπὶ τὴν Σικελίαν πλεῖν ἑτοῖμον ἦν

Verballed ἦν
Subjekt τὸ στρογγυλὸν πλοῖον τοῦ Σοφοκλέους
Subjektsprædikat πλεῖν ἑτοῖμον
Adverbialled ἐπὶ τὴν Σικελίαν

 


Analyser sætningen:

ἐν τῷ διαλόγῳ τοῦ Πλάτωνος περὶ τῆς πολιτείας Σωκράτης σχεδὸν διηγεῖται

Verballed διηγεῖται
Subjekt Σωκράτης
Adverbialled ἐν τῷ διαλόγῳ τοῦ Πλάτωνος περὶ τῆς πολιτείας σχεδὸν

Analyser sætningen:

προσερχόμενοι δὲ πρὸς Πειραιᾶ Νικήρατος καὶ Ὀνήσιμος τὴν μὲν ἑορτήν, ἣν οἱ ἐπιχώριοι ἐποίουν, ἐξαίφνη ἐθεάσαντο

Verballed ἐθεάσαντο
Subjekt Νικήρατος Ὀνήσιμος
Ptc. conj.
προσερχόμενοι πρὸς Πειραιᾶ
Direkte objekt τὴν ἑορτήν ἣν οἱ ἐπιχώριοι ἐποίουν
Konjunktion καὶ δὲ μὲν
Adverbialled ἐξαίφνη

Hold musen over spørgsmålstegnet for hjælp og over informationstegnet for en forklaring på syntaksen

 

 


I sætningen προσερχόμενοι δὲ πρὸς Πειραιᾶ Νικήρατος καὶ Ὀνήσιμος τὴν μὲν ἑορτήν, ἣν οἱ ἐπιχώριοι ἐποίουν, ἐξαίφνη ἐθεάσαντο er ἣν οἱ ἐπιχώριοι ἐποίουν en relativ ledsætning indledt af det relative pronomen ἣν. Syntaktisk er den relative ledsætning (som regel) ikke et led for sig selv, men et led sammen med det, den lægger sig til. For at lave en komplet syntaktisk analyse skal denne ledsætning dog altid analyseres for sig selv også:

Relativ ledsætning: ἣν οἱ ἐπιχώριοι ἐποίουν

Verballed ἐποίουν
Subjekt οἱ ἐπιχώριοι
Direkte objekt ἣν