Syntaktisk analyse

Her kan du øve dig i syntaktisk analyse på græsk. Det er simple øvelser, hvor du kan træne din forståelse af hovedsætninger og ledsætninger, kasusbrug og sætningsleddene generelt. Øvelserne er delt op i 1-9, og du kan se, hvilke nye ledfunktioner, som der øves under hvert punkt. Bemærk at vi arbejder på helsætningsniveau i disse analyser.

Du vil løbende blive mødt at nye udfordringer, og det vil variere, hvor meget hjælp du får til at gennemskue leddene. Det er derfor vigtigt, at du grundigt kigger på hver sætning og prøver at gennemskue den fulde syntaks.
Bemærk også, at der ofte kan være flere måder at analysere en sætning på, så hvis din analyse ikke fungerer, kan du prøve at anskue sætningen på ny og overveje, om den kunne analyseres på andre måder.

Syntaktisk analyse 1

  • Grundlæggende begreber og simple danske sætninger

Syntaktisk analyse 2

  • Verballed, subjekt og subjektsprædikat

Syntaktisk analyse 3

  • Direkte objekt og relative ledsætninger

Syntaktisk analyse 4

  • Participium conjunctum

Syntaktisk analyse 5

  • Indirekte objekt

Syntaktisk analyse 6

  • Akkusativ med infinitiv og objektsprædikater

Syntaktisk analyse 7

  • Akkusativ med participium og akkusativ som kasus for adverbielle led

Syntaktisk analyse 8

  • Absolut genitiv

Syntaktisk analyse 9


Syntaktisk analyse 10


Syntaktisk analyse 11