Syntaktisk analyse 11

Disse syntaksøvelser adskiller sig fra de forrige. Du skal identificerer de hovedsætninger (HS) og ledsætninger (LS), som helsætningen eller perioden indeholder. Du skal altså hive alle de ord, som indgår i en sætning, op og matche dem med den korrekte sætning f.eks. HS, hvis ordene indgår i hovedsætningen.

Der kan sagtens være adskillige hovedsætninger og ledsætninger. Når det er tilfældet kalder vi dem HS1, HS2 osv.

Du kan få ekstra hjælp og information ved at holde musen over informationstegnet under syntaksen.


Identificer hovedsætninger og ledsætninger i helsætningen:

ὁ δὲ Νικήρατος ὃ δεῖ τὸν ξένον γνῶναι σημαίνει, ἵνα καὶ ἡ ξενία ἀσφαλής γίγνηται

HS δὲ Νικήρατος σημαίνει
LS1 δεῖ τὸν ξένον γνῶναι
LS2 ἵνα καὶ ξενία ἀσφαλής γίγνηται

Hold musen over informationstegnet for en nærmere forklaring

 

 


Identificer hovedsætninger og ledsætninger i perioden:

Ἀθήνησι συνεδρίαι ἐν πολλοῖς τόποις παραγίγνονται, καὶ οἱ Ἀθηναῖοι πολλάκις συναθροίζονται, ἵνα διαλέγωνται

HS1 Ἀθήνησι συνεδρίαι ἐν πολλοῖς τόποις παραγίγνονται
HS2 καὶ οἱ Ἀθηναῖοι πολλάκις συναθροίζονται
LS1 ἵνα διαλέγωνται

Hold musen over informationstegnet for en nærmere forklaring

 

 


Identificer hovedsætninger og ledsætninger i helsætningen:

ὁπόταν δ᾽ ἀπορία ἦ, ὁ τύραννος ἄνευ ἐπίσκέψεως ὁρίζει

HS τύραννος ἄνευ ἐπίσκέψεως ὁρίζει
LS ὁπόταν δ᾽ ἀπορία

Hold musen over informationstegnet for en nærmere forklaring

 

 


Identificer hovedsætninger og ledsætninger i helsætningen:

φημὶ τοίνυν δεινὰ ποιεῖν ἐνίους ἡμῶν, οἷς οὐκ ἀπόχρη θεοὺς ἐξ ἀνθρώπων αὐτοῖς γεγενῆσθαι

HS φημὶ τοίνυν δεινὰ ποιεῖν ἐνίους ἡμῶν
LS οἷς οὐκ ἀπόχρη θεοὺς ἐξ ἀνθρώπων αὐτοῖς γεγενῆσθαι

Hold musen over informationstegnet for en nærmere forklaring