Morfologi

Her kan du øve dig på bøjningen og brugen (så vi øver også lidt kasusbrug) af den bestemte artikel, substantiver, verber, adjektiver mm. Du kan også udfordre dig selv med en quiz og se hvor mange procent rigtige, du kan opnå.
Bemærk: nogle øvelserne er nemmest at bruge på en stor skærm og er altså ikke egnet til brug på mobiltelefon

Substantiver og den bestemte artikel

Bestemt artikel

Øvelser i 1. og 2. deklination

Øvelser i 3. deklination

Quiz: har du styr på den bestemte artikel?


Adjektiver

Øvelser i adjektiver 1

Øvelser i adjektiver 2

Quiz: test hvor godt du har styr på adjektiverne?


Verber

Imperfektiv præsens 1

Imperfektiv præsens 2

μι-verberne i præsens

Verbet εἰμί i præsens

Imperfektiv præteritum

μι-verberne i præteritum

Infinitiv 1

Infinitiv 2

Aorist 1

Aorist 2

Futurum

Participier 1 

Participier 2

Konjunktiv og optativ

Quiz: hvor godt kan du verberne i præsens?

Quiz: har du styr på aspekterne?


Præpositioner

Brugen af præpositioner 1

Brugen af præpositioner 2