Akkusativ

Hvad bruges akkusativ til?

Akkusativ bruges til at angive direkte objekt, indirekte objekt og som adverbialled. Af disse er akkusativ som objektskasus den mest almindelige, hvorimod akkusativ som adverbialled kan være forvirrende. Det vigtige er derfor, at man husker, at akkusativ er objektskasus, og når du støder på en akkusativ, som du ikke kan få til at passe med et objekt, så overvej, om det i stedet kunne være en adverbiel akkusativ. Akkusativ kan også indgå i en meget brugte konstruktion akkusativ med infinitiv (ofte forkortet A.C.I). Se mere om akkusativ med infinitiv HER.

Brugen af akkusativ

Direkte objekt

Objektsprædikat

ὁ ἀνήρ την πόλιν κτίζει

 

τήν γυναῖκα καλήν καλεῖ

 

Manden grundlægger byen

 

Han kalder kvinden smuk

 

Akkusativ som adverbialled

Akkusativ kan bruges på en række forskellige måder som et adverbielt led. Når akkusativ bruges adverbielt angiver det:

  • Henseende: hun har ondt i hovedet = hun har ondt i henseende til hovedet
  • Tid, rum og retning: hvor langt, hvor lang tid
  • Måde: hvordan, hvorfor

Præpositionsforbindelser kan også tage en akkusativ, og dermed bliver det til et adverbialled.