Syntaktisk analyse 2

Sæt en korrekt syntaktisk analyse op ved at trække hvert ord/syntagme (ordforbindelse) op til det led, som det udgør i sætningen. Selve sætningen står øverst, og du kan hive fat i ordene/syntagmerne (som står i tilfældig rækkefølge) nederst

ὁ Νικήρατος ἐστι πατήρ

Verballed ἐστι
Subjekt ὁ Νικήρατος
Subjektsprædikat πατήρ

ἡ Κλεονίκη ἐστὶ μήτηρ

Verballed ἐστὶ
Subjekt ἡ Κλεονίκη
Subjektsprædikat μήτηρ

ὁ Δάος, ἡ Μανία καὶ ὁ Ὀνήσιμος δοῦλοί εἰσιν

Verballed εἰσιν
Subjekt ὁ Δάος, ἡ Μανία καὶ ὁ Ὀνήσιμος
Subjektsprædikat δοῦλοί

Καὶ ἡ Κλεονίκη ἐν Ἀθήναις οἰκεῖ

Verballed οἰκεῖ
Subjekt ἡ Κλεονίκη
Adverbialled ἐν Ἀθήναις
Konjunktion Καὶ

νῦν δὲ ὁ νέος δοῦλος ἔρχεται

Verballed ἔρχεται
Subjekt ὁ νέος δοῦλος
Adverbialled νῦν
Konjunktion δὲ