Syntaktisk analyse 3

Nogle af disse analyser indeholder relative ledsætninger. Du skal gennemskue, hvilket led disse ledsætninger lægger sig til. Nedenunder vil du blive bedst om at lave en separat analyse af ledsætningen. På den måde får vi lavet en komplet syntaktisk analyse.

BEMÆRK: et led består ofte af flere ord (et syntagme). Når du i disse øvelser skal identificere leddene er det derfor muligt, at du skal hive flere ord op på samme plads, da disse udgør et syntagme og dermed ét led. Yderligere kan en sætning sagtens have adskillige adverbialled, direkte objekter osv.


Analyser sætningen:

καὶ ἐν ταῖς Ἀθήναις ἡ Ἀθηνᾶ ἱερὸν ἐν τῇ Ἀκροπόλει ἔχει

Verballed ἔχει
Subjekt ἡ Ἀθηνᾶ
Direkte objekt ἱερὸν
Adverbialled ἐν ταῖς Ἀθήναις ἐν τῇ Ἀκροπόλει
Konjunktion καὶ

Analyser sætningen:

ὁ δὲ διδάσκαλος τά τέκνα γράμματα διδάσκει

Verballed διδάσκει
Subjekt διδάσκαλος
Direkte objekt τά τέκνα γράμματα
Konjunktion δὲ

Analyser sætningen:

ὁ μὲν διδάσκαλος μῦθον, ὃς πολὺ καλός ἐστι, λέγει

Verballed λέγει
Subjekt διδάσκαλος
Direkte objekt μῦθον ὃς πολὺ καλός ἐστι
Konjunktion μὲν

I sætningen ὁ μὲν διδάσκαλος μῦθον, ὃς πολὺ καλός ἐστι, λέγει er ὃς πολὺ καλός ἐστι en relativ ledsætning indledt af det relative pronomen ὃς. Syntaktisk er den relative ledsætning (som regel) ikke et led for sig selv, men et led sammen med det, den lægger sig til. For at lave en komplet syntaktisk analyse skal denne ledsætning dog altid analyseres for sig selv også:

Relativ ledsætning: ὃς πολὺ καλός ἐστι

Verballed ἐστι
Subjekt ὃς
Direkte objekt πολὺ καλός

Analyser sætningen:

ἐν τῇ ὑδρίᾳ, ἣν οἱ ἐργάται ποιοῦσιν, ἡ Ἀθηνᾶ δόρυ καὶ κόρυν ἔχει

Verballed ἔχει
Subjekt ἡ Ἀθηνᾶ
Direkte objekt δόρυ καὶ κόρυν
Adverbialled ἐν τῇ ὑδρίᾳ ἣν οἱ ἐργάται ποιοῦσιν

I sætningen ἐν δὲ τῇ ὑδρίᾳ, ἣν οἱ ἐργάται ποιοῦσιν, ἡ Ἀθηνᾶ δόρυ καὶ κόρυν ἔχει er ἣν οἱ ἐργάται ποιοῦσιν en relativ ledsætning indledt af det relative pronomen ἣν. Syntaktisk er den relative ledsætning (som regel) ikke et led for sig selv, men et led sammen med det, den lægger sig til. For at lave en komplet syntaktisk analyse skal denne ledsætning dog altid analyseres for sig selv også:

Relativ ledsætning: ἣν οἱ ἐργάται ποιοῦσιν

Verballed ποιοῦσιν
Subjekt οἱ ἐργάται
Direkte objekt ἣν

Indsæt de korrekte relative pronomener i sætningen. Husk at pronomenet skal have samme køn og tal, som det det lægger sig til (korrelatet)

ἡ νύμφη, καθίζει ἐν τῷ μέσῳ, δέχεται τὰ δῶρα, καλά ἐστιν

οἱ φίλοι, οἳ πρὸς τὸν διδάσκαλον ἔρχονται, γράφουσιν ὑδρίας, αἵ καλαί ἐστιν