Syntaktisk analyse 4

I mange af disse øvelser arbejder vi med participier. Participierne opfører sig ligesom adjektiver, så hvis det ord, som participiet knytter sig til, står i f.eks. pluralis, så vil participiet også stå i pluralis. Syntaktisk er participiet samme led, som det ord, det knytter sig til. Der er forskellige måder at sætte dette op på i en syntaktisk analyse.

I nedenstående øvelser indsættes participium conjunctum-konstruktionen (som altså både kan bestå af particpiet samt led der knytter sig til participiet) under det led, som det lægger sig til. Når du i en aflevering skal analysere conjuncte participier skal du dog huske, at disse kan analyseres yderligere for sig selv med partipiet som “verballeddet” i konstruktionen, som kan tage andre led.

BEMÆRK: et led består ofte af flere ord (et syntagme). Når du i disse øvelser skal identificere leddene er det derfor muligt, at du skal hive flere ord op på samme plads, da disse udgør et syntagme og dermed ét led. Yderligere kan en sætning sagtens have adskillige adverbialled, direkte objekter osv.

Analyser sætningen:

ὁ δὲ γεωργὸς ἐν τῇ ἀγορᾷ ὢν φαίνει τὰ μῆλα

Verballed φαίνει
Subjekt γεωργὸς
Ptc. conj.
ἐν τῇ ἀγορᾷ ὢν
Direkte objekt τὰ μῆλα
Konjunktion δὲ

Hold musen over spørgsmålstegnet for hjælp og over informationstegnet for en forklaring på syntaksen

 

 


Analyser sætningen:

ὁ δὲ Ὀνήσιμος ἐθέλων τὰ μῆλα ἀγοράζειν πρὸς τὸν γεωργὸν ἔρχεται

Verballed ἔρχεται
Subjekt Ὀνήσιμος
Ptc. conj.
ἐθέλων τὰ μῆλα ἀγοράζειν
Adverbialled πρὸς τὸν γεωργὸν
Konjunktion δὲ

Hold musen over spørgsmålstegnet for hjælp og over informationstegnet for en forklaring på syntaksen

 

 


Analyser sætningen:

ὁ δὲ Ἀδείμαντος τὸ τοῦ Ἡφαίστου ἱερὸν βλέπων λέγει

Verballed λέγει
Subjekt Ἀδείμαντος
Ptc. conj.
τὸ τοῦ Ἡφαίστου ἱερὸν βλέπων
Konjunktion δὲ

Hold musen over spørgsmålstegnet for hjælp og over informationstegnet for en forklaring på syntaksen

 

 


Analyser sætningen:

ἕωθεν δὲ χρή εἰς τὴν ἀγορὰν ἔρχεσθαι

Verballed χρή
Subjekt ἔρχεσθαι
Adverbialled ἕωθεν εἰς τὴν ἀγορὰν
Konjunktion δὲ

Hold musen over spørgsmålstegnet for hjælp og over informationstegnet for en forklaring på syntaksen