Syntaktisk analyse 5

Nogle af disse analyser indeholder relative ledsætninger. Du skal gennemskue, hvilket led disse ledsætninger lægger sig til. Nedenunder vil du blive bedst om at lave en separat analyse af ledsætningen. På den måde får vi lavet en komplet syntaktisk analyse.

BEMÆRK: et led består ofte af flere ord (et syntagme). Når du i disse øvelser skal identificere leddene er det derfor muligt, at du skal hive flere ord op på samme plads, da disse udgør et syntagme og dermed ét led. Yderligere kan en sætning sagtens have adskillige adverbialled, direkte objekter osv.


Analyser sætningen:

καὶ ἡ θεὰ αὐτῷ παρέχει τρία μῆλα χρυσᾶ

Verballed παρέχει
Subjekt ἡ θεὰ
Direkte objekt τρία μῆλα χρυσᾶ
Indirekte objekt αὐτῷ
Konjunktion καὶ

Analyser sætningen:

ὁ δὲ Αὐτόλυκος τὰ εἵματα παραδίδωσι τῷ παιδαγωγῷ, ὃς αὐτὰ ἐν τῇ ἀποθήκῃ παρατίθησιν

Verballed παραδίδωσι
Subjekt Αὐτόλυκος
Direkte objekt τὰ εἵματα
Indirekte objekt τῷ παιδαγωγῷ ὃς αὐτὰ ἐν τῇ ἀποθήκῃ παρατίθησιν
Konjunktion δὲ

I sætningen ὁ δὲ Αὐτόλυκος τὰ εἵματα παραδίδωσι τῷ παιδαγωγῷ, ὃς αὐτὰ ἐν τῇ ἀποθήκῃ παρατίθησιν er ὃς αὐτὰ ἐν τῇ ἀποθήκῃ παρατίθησιν en relativ ledsætning indledt af det relative pronomen ὃς. Syntaktisk er den relative ledsætning (som regel) ikke et led for sig selv, men et led sammen med det, den lægger sig til. For at lave en komplet syntaktisk analyse skal denne ledsætning dog altid analyseres for sig selv også:

Relativ ledsætning: ὃς αὐτὰ ἐν τῇ ἀποθήκῃ παρατίθησιν

Verballed παρατίθησιν
Subjekt ὃς
Direkte objekt αὐτὰ
Adverbialled ἐν τῇ ἀποθήκῃ

Analyser sætningen:

οὐ μιμνήσκουσι χάριν ἔχειν τῇ Ἀφροδίτῃ, ἣ αὐτοὺς εἰς λέοντας ἀλλάσσει

Verballed μιμνήσκουσι
Subjekt (implicit)
Direkte objekt χάριν ἔχειν
Indirekte objekt τῇ Ἀφροδίτῃ ἣ αὐτοὺς εἰς λέοντας ἀλλάσσει
Adverbialled οὐ

I sætningen οὐ μιμνήσκουσι χάριν ἔχειν τῇ Ἀφροδίτῃ, ἣ αὐτοὺς εἰς λέοντας ἀλλάσσει er ἣ αὐτοὺς εἰς λέοντας ἀλλάσσει en relativ ledsætning indledt af det relative pronomen . Syntaktisk er den relative ledsætning (som regel) ikke et led for sig selv, men et led sammen med det, den lægger sig til. For at lave en komplet syntaktisk analyse skal denne ledsætning dog altid analyseres for sig selv også:

Relativ ledsætning: ἣ αὐτοὺς εἰς λέοντας ἀλλάσσει

Verballed ἀλλάσσει
Subjekt
Direkte objekt αὐτοὺς
Adverbialled εἰς λέοντας