Syntaktisk analyse 7

Sæt en korrekt syntaktisk analyse op ved at trække hvert ordene op til det led, som det udgør i sætningen. Selve sætningen står øverst, og du kan hive fat i ordene (som står i tilfældig rækkefølge) nederst.

BEMÆRK: flere ord kan sagtens udgøre ét led og kaldes så et syntagme. For at lave øvelsen korrekt skal du identificere alle de ord, som eventuelt udgør et syntagme og sætte dem op til den korrekte ledfunktion. Ordene står altså i nogle tilfælde frit, og du skal selv gennemskue, om flere af dem hører sammen som ét led.


Analyser sætningen:
οἱ οὖν συμπόται νύκτα ἔπιόν τε καὶ ἔφαγον

Verballed ἔπιόν ἔφαγον
Subjekt οἱ συμπόται
Adverbialled νύκτα
Konjunktion οὖν τε καὶ

Hold musen over spørgsmålstegnet for hjælp og over informationstegnet for en forklaring på syntaksen

 

 


Analyser sætningen:
πίνοντες δὲ καὶ ἐσθίοντες περὶ τῶν ἐν τῇ ἑορτῇ γενομένων διελέγοντο

Verballed διελέγοντο
Subjekt (implicit)
Ptc. conj.
πίνοντες ἐσθίοντες
Adverbialled περὶ τῶν γενομένων ἐν τῇ ἑορτῇ
Konjunktion δὲ καὶ

Hold musen over spørgsmålstegnet for hjælp og over informationstegnet for en forklaring på syntaksen

 

 


Analyser sætningen:
ἀλλὰ οὐδεὶς πλὴν τοῦ Νικηράτου με πεσόντα εἶδεν

Verballed εἶδεν
Subjekt οὐδεὶς
Direkte objekt με πεσόντα
Adverbialled πλὴν τοῦ Νικηράτου
Konjunktion ἀλλὰ

Hold musen over spørgsmålstegnet for hjælp og over informationstegnet for en forklaring på syntaksen

 

 


Analyser sætningen:
οὐδεὶς τῷ Διονύσῳ ἐδόκει τραγῳδίαν ἀγαθὴν ποιεῖν δύνασθαι

Verballed ἐδόκει
Subjekt οὐδεὶς
Direkte objekt τραγῳδίαν ἀγαθὴν ποιεῖν δύνασθαι
Indirekte objekt τῷ Διονύσῳ