Syntaktisk analyse 8

Sæt en korrekt syntaktisk analyse op ved at trække hvert ordene op til det led, som det udgør i sætningen. Selve sætningen står øverst, og du kan hive fat i ordene (som står i tilfældig rækkefølge) nederst.

BEMÆRK: flere ord kan sagtens udgøre ét led og kaldes så et syntagme. For at lave øvelsen korrekt skal du identificere alle de ord, som eventuelt udgør et syntagme og sætte dem op til den korrekte ledfunktion. Ordene står altså i nogle tilfælde frit, og du skal selv gennemskue, om flere af dem hører sammen som ét led.

Analyser sætningen:

ὁ δὲ Νικήρατος τὸν φίλον περὶ Δελφῶν λέγειν ἐκέλευσεν

Verballed ἐκέλευσεν
Subjekt Νικήρατος
Direkte objekt τὸν φίλον περὶ Δελφῶν λέγειν
Konjunktion δὲ

Hold musen over spørgsmålstegnet for hjælp og over informationstegnet for en forklaring på syntaksen

 

 


Analyser sætningen:

Ἀρτέμιδος δὲ μαιευούσης ὕστερον Ἀπόλλωνα ἐγέννησεν

Verballed ἐγέννησεν
Subjekt (implicit)
Adverbialled Ἀρτέμιδος μαιευούσης ὕστερον
Konjunktion δὲ

Hold musen over spørgsmålstegnet for hjælp og over informationstegnet for en forklaring på syntaksen

 

 


Analyser sætningen:

Ἄρτεμις μὲν οὖν θήραν ἀσκήσασα παρθένος ἔμεινεν

Verballed ἔμεινεν
Subjekt Ἄρτεμις
Ptc. conj.
ἀσκήσασα θήραν
Subjektsprædikat παρθένος
Konjunktion μὲν οὖν

Hold musen over spørgsmålstegnet for hjælp og over informationstegnet for en forklaring på syntaksen

 

 


Analyser sætningen:

τῆς δὲ κρίσεως γιγνομένης τὴν κιθάραν στρέψας ἠγωνίζετο ὁ Ἀπόλλων

Verballed ἠγωνίζετο
Subjekt ὁ Ἀπόλλων
Ptc. conj.
τὴν κιθάραν στρέψας
Adverbialled τῆς κρίσεως γιγνομένης
Konjunktion δὲ

Hold musen over spørgsmålstegnet for hjælp og over informationstegnet for en forklaring på syntaksen