Bøjning af verber i præteritum

Her øver vi os på at bøje verber i præteritum. Bøj ordene og skriv svaret i det blanke felt. OBS: du skal ikke skrive accent og spiritus, men kun de græske bogstaver

Eksempel: διδάσκω (underviser) i impf. præt. 1. pers. sg.:
εδιδασκον

καθεύδω (sover) i impf. præt. 1. pers. pl.:

Korrekt
Forkert
   

θαυμάζω (beundrer) i impf. præt. 3. pers. pl.:

Korrekt
Forkert
 

λαμβάνω (tager/får) i impf. præt. 2. pers. sg.:

Korrekt
Forkert
 

ἀκούω i impf. præt. 2. pl.:

Korrekt
Forkert
 

μέμφομαι (kritiserer) i impf. præt. 3. pers. sg.: (husk at bruge mediumsendelserne)

Korrekt
Forkert
  

νικάω (sejrer) i impf. præt. 3. pers. sg.:

Korrekt
Forkert
  

νομίζω (mener/beslutter) i impf. præt. 1. pers. sg.:

Korrekt
Forkert
  

συνέρχομαι (mødes) i impf. præt. 3. pers. sg.: (husk at bruge mediumsendelserne)

Korrekt
Forkert
  

ἀποπέμπω i impf. præt. 1. pers. sg.:

Korrekt
Forkert
  

βούλομαι i impf. præt. 1. pers. sg.: (husk at bruge mediumsendelserne)

Korrekt
Forkert
  

ὀρέγομαι i impf. præt. 3. pl.: (husk at bruge mediumsendelserne)

Korrekt
Forkert