Øvelser i μι-verber i præteritum

Her øver vi de vigtigste μι-verber i imperfektiv præteritum aktiv.


δίδωμι i præteritum 1. person singularis?

Korrekt

Godt! Husk at vi kan bruge mærket -δο- når vi skal genkende bøjningerne af δίδωμι

Forkert

Om igen!

 

ἵστημι i præteritum 1. person pluralis?

Korrekt

Husk at vi kan bruge mærket –στα- når vi skal genkende bøjningerne af ἵστημι

Forkert
 

Hvilken person og tal står ἐτίθεμεν i?

Korrekt

Super godt! Opslagsformen er τίθημι

Forkert

Prøv igen. Opslagsformen er τίθημι

 

Hvilken person og tal står ἐδίδοτε i?

Korrekt

Godt klaret! Opslagsformen er δίδωμι

Forkert
 

Står ἐδίδομεν i singularis eller pluralis? Skriv dit svar i boksen

Korrekt
Forkert
 

Står ἐτίθει i singularis eller pluralis? Skriv dit svar i boksen

Korrekt
Forkert
 

ἵημι i præteritum 3. person pluralis?

Korrekt

Det kører for dig!

Forkert
 

τίθημι i præteritum 3. person singularis?

Korrekt
Forkert
 

Hvilken person og tal står ἵει i?

Korrekt

opslagsformen er ἵημι (sender). Den kan være særligt svær at genkende i præteritum på grund af startvokalen

Forkert

Prøv igen - den er svær

   

Hvilken person og tal står ἐτίθην i?

Korrekt
Forkert
  

Hviken person og tal står ἵσταμεν i?

Korrekt

Alletiders!

Forkert

Match den korrekte person og tal med bøjningen af verbet ἵστημι

1. person singularis ἵστην
2. person singularis ἵστης
3. person singularis ἵστη
1. person pluralis ἵσταμεν
2. person pluralis ἵστατε
3. person pluralis ἵστασαν

Match den korrekte person og tal med bøjningen af verbet δίδωμι

1. person singularis ἐδίδουν
2. person singularis ἐδίδους
3. person singularis ἐδίδου
1. person pluralis ἐδίδομεν
2. person pluralis ἐδίδοτε
3. person pluralis ἐδίδοσαν