Øvelser i aorist 1

Bestem formen: ἔλυσαν

Korrekt

God start!

Forkert

Giv det et skud mere!

  

Bestem formen: ἔπεμψα

Korrekt

Opslagsformen er πέμπω (sender). Der sker en sammensmeltning af verbalstammen og aoristmærket så σ + π = ψ

Forkert

Opslagsformen er πέμπω (sender). Prøv igen!

  

Bestemt formen: ἐθύσαμεν

Korrekt

Flot! Opslagsformen er θύω (ofrer)

Forkert
  

ποιέω (gør) i aorist 1. person singularis?

Korrekt

Godt gået! Ved verba contracta uden for imperfektiv forlænges ε til η, hvilket vi ser her

Forkert
  

ἤνεγκον står i aorist 1. pers. sg. Hvad er opslagsformen?

Korrekt

φέρω er et af typen 2. aorist (også kaldet tematisk aorist eller stamme aorist), hvor stammen ændres i aorist

Forkert

Den er svær - prøv igen

  

θύω (ofrer) i aorist 3. person singularis?

Korrekt
Forkert
  

φημί (siger) i aorist 1. person singularis?

Korrekt

φημί som et af de meget brugte verber som i aorist ændrer stamme til εἷπ- Det er dermed en 2. aorist (også kaldet tematisk aorist eller stamme aorist)

Forkert
  

ἔσχον står i aorist 1. pers. sg. Hvad er opslagsformen?

Korrekt

ἔχω er en 2. aorist (også kaldet tematisk aorist eller stamme aorist) og ændrer altså stamme i aorist

Forkert

Match verbet i imperfektiv med den tilsvarende bøjning i aorist (altså samme person og tal)
Eksempel: μανθάνω (imperfektiv 1. person singularis) skal matches med ἔμαθον (aorist 1. person singularis)

λέγω ἔλεξα
λέγεις ἔλεξας
λέγει ἔλεξε

τιμῶ ἐτίμησα
τιμῶμεν ἐτιμήσαμεν
τιμῶσι ἐτίμησαν

ὁρῶ εἶδον
ὁρᾷς εἶδες
ὁρᾷ εἶδε

ἔρχομαι ἦλθον
ἔρχεται ἦλθε
ἔρχεσθε ἤλθετε