Øvelser i futurum

Hvilken form er λύσομεν?

Korrekt

Super! λύω betyder løser

Forkert

Op på hesten igen!

  

Hvilken form er κοσμήσετε?

Korrekt

κοσμέω betyder smykker sig. Bemærk at ε er blevet forlænget til η (verba contracta uden for imperfektiv)

Forkert
  

Hvilken form er νομίσω?

Korrekt

Opslagsformen er νομίζω (mener). Fordi verbalstammen ender på ζ smelter σ samme med stammen så ζ + σ = σ. Der er faste regler for dette og det er samme regler som dem for σ-aorister.

Forkert
  

δέχομαι (tager imod) i futurum 3. person singularis medium?

Korrekt

σ og χ er smeltet sammen til ξ. Der er faste regler for disse sammensmeltninger af verbalstammen og σ (samme regler som for σ-aorister)

Forkert

Prøv igen - den kan godt drille lidt!

  

πέμπω (sender) i futurum 1. person singularis?

Korrekt

Super! Stammen ender på π og smelter derfor sammen med σ så π + σ = ψ. Der er faste regler for disse sammensmeltninger af verbalstammen og σ

Forkert
  

φιλέω (elsker) i futurum 2. person singularis?

Korrekt

Bemærk at ε er blevet forlænget til η (verba contracta uden for imperfektiv)

Forkert

Ved følgende fire øvelser skal du selv sætte futurumsformen af et verbum ind. Du skal ikke skrive accenter og spiritus, men kun de græske bogstaver.
Eksempel: λύω (1. person singularis) i futurum: λυσω

θύω (1. person singularis) i futurum:

Korrekt
Forkert
  

λύεις (2. Person singularis) i futurum:

Korrekt
Forkert
  

ἡγέομαι (1. person singularis) i futurum:

Korrekt
Forkert
  

λέγομεν (1. person pluralis) i futurum:

Korrekt
Forkert