Øvelser i infinitiv 1

Hvordan oversættes infinitiven λύειν?

Korrekt

God start!

Forkert
  

Er πωλεῖν aktiv eller medium? Skriv dit svar i boksen

Korrekt
Forkert
  

Er ἔρχεσθαι aktiv eller medium? Skriv dit svar i boksen

Korrekt
Forkert


I de følgende øvelser skal du selv skrive de korrekte former i den tomme boks. Du skal skrive de græske bogstaver, men uden accent eller spiritus. F.eks. λύω i infinitiv skal her skrives som λυειν

γυμνάζω i infinitiv aktiv

Korrekt

Godt klaret!

Forkert

Prøv igen. Slå endelsen for infinitiv op i grammatikbogen, hvis du ikke kan huske den

  

βούλομαι i infinitiv medium

Korrekt

Super godt!

Forkert

Husk at mediumsendelsen adskiller sig fra endelsen i aktiv

  

γιγνώσκω i infinitiv aktiv

Korrekt
Forkert
  

ἔρχομαι i infinitiv medium

Korrekt
Forkert
  

εἰμί i infinitiv aktiv

Korrekt

Du fortjener en krammer!

Forkert

εἰμί er et af de svære verber og har en anderledes form i infinitiv. Brug grammatikbogen, hvis du ikke kan huske formen

  

νικάω i infinitiv aktiv

Korrekt

Du er en stjerne! νικάω er en såkaldt vokalstamme (verba contracta). I imperfektiv infinitiv har et verbum med vokalstammen αω endelsen ᾶν så νικάω bliver til νικᾶν i infinitiv

Forkert

Den her er svær. Vær opmærksom på at νικάω er en såkaldt vokalstamme (verba contracta)

  

πολέω i infinitiv aktiv

Korrekt

Flot! πολέω er en såkaldt vokalstamme (verba contracta). Infinitivsendelsen sættes på men der sker en sammentrækning så i stedet for πολέειν bliver infinitivsformen πολεῖν

Forkert

Vær opmærksom på at der sker en sammentrækning (verba contracta)


Nederst står en række verber, som enten står i infinitiv eller indikativ. Hiv verberne op til den modus, som de står i

Infinitiv καθεύδειν πωλεῖν ἀγοράζειν εἶναι ἔρχεσθαι
Indikativ φαίνει ἐθέλεις αἱροῦσιν δύνανται ἀγοράζω