Øvelser i konjunktiv og optativ

Her kan du øve dig på bøjningen af verber i de to modi konjunktiv og optativ samt lidt omkring brugen af de to. Vi arbejder kun i imperfektiv aktiv i disse øvelser.

Hvad kan optativ bruges til at udtrykke i en hovedsætning?

Korrekt

Flot! Optativ bruges forskelligt i hovedsætninger og ledsætninger. Du kan se en oversigt over brugen af modus på siden med græsk grammatik

Forkert
  

Hvad kan konjunktiv bruges til at udtrykke i en hovedsætning? (der kan være mere end ét rigtigt svar)

Korrekt

Husk at du kan bruge grammatiksiderne for at få hjælp til brugen af modus

Forkert

Husk at der kan være mere end ét rigtigt svar - se om du kan finde dem alle


Ved de følgende øvelser skal du skrive i den tomme boks, hvorvidt verbet står i konjunktiv eller optativ

λέγοιμεν er 1. pers. pl.

Korrekt

Flot!

Forkert

Kig efter modusmærket. Hvilken modus tror vi det er når mærket -οι- optræder?

  

λέγωμεν er 1. pers. pl.

Korrekt

Hvor er du god!

Forkert

Bemærk den forlængede vokal

  

φαίνοιεν er 3. pers. pl

Korrekt

Alletiders!

Forkert

Bemærk igen modusmærket -οι-

  

φαίνωσιν er 3. pers. pl.

Korrekt
Forkert

Bemærk den forlængede vokal


Bestem formen:
χαίροιτε

Korrekt
Forkert
  

Bestem formen:
βλέποιμι

Korrekt

Du fortjener en krammer!

Forkert

Giv det et skud mere!

  

λανθάνω i konjunktiv 3. pers. pl.?

Korrekt

Bemærk at vi kan genkende -σιν endelsen som også bruges i indikativ (som jo også er en modus)

Forkert
  

ἐθέλω i optativ 3. pers. pl.?

Korrekt
Forkert
  

Bestem formen:
θαυμάζῃς

Korrekt
Forkert
  

Bestem formen:
τρέχω

Korrekt

Bemærk at indikativ og konjunktiv 1. pers. sg. har identiske endelser

Forkert


Nederst står en række verber bøjet i enten konjunktiv eller optativ. Hiv dem op til den korrekte modus

Konjunktiv βαίνωμεν θύωσιν κομίζῃ ἔχω
Optativ πίνοιμεν βάλλοιεν παιδεύοι λέγοιμι