Øvelser i participier 1

Participier er noget af det sværeste at lære, når du skal lære oldgræsk, fordi græsk bruger participierne i meget højere grad og på flere måder, end vi kan på dansk. Her øver du at genkende nogle af de mest brugte participiumsformer

Hvilket køn, tal og kasus står φαίνων i?

Korrekt

Flot klaret!

Forkert
 

Hvilket køn, tal og kasus står οὖσα i?

Korrekt

Hvor er du god! Participiumsformerne af verbet εἰμί er bare den endelse, som man normalt ville sætte bagpå verbet og er derfor bare οὖσα

Forkert

Giv det et forsøg mere - det er et af de lidt anderledes verber, som vi har med at gøre her

 

Hvilket køn, tal og kasus står λέγοντες i?

Korrekt

Du har fortjent en ekstra småkage!

Forkert
 

Participier kan substantiveres ved hjælp af den bestemte artikel. Eksempel: ὁ γράφων = den skrivende. Den bestemte artikel ὁ substantiverer participiet γράφων (opslagsform γράφω).
Oversæt følgende participiumskonstruktion og skriv oversættelsen i det tomme rum:

ὁ τρέχων

Korrekt

Flot!

Forkert

Husk at kigge på eksemplet og bruge samme måde at oversætte på. Hvis du er i tvivl om verbets betydning, så prøv at slå τρέχω op i ordbogen

 

Hvilket køn, tal og kasus står βουλόμενος i?

Korrekt

Super! βουλόμενος står i diatesen medium. Vi kan genkende participierne i medium på mærket -μεν-

Forkert

Prøv igen!

 

Hvilket køn, tal og kasus står ἐρχόμεναι i?

Korrekt

Super! ἐρχόμεναι står i diatesen medium. Vi kan genkende participier i medium på mærket -μεν-

Forkert

Giv det et forsøg mere. You can do it!

 

Participier kan substantiveres ved hjælp af den bestemte artikel. Eksempel: ὁ γράφων = den skrivende. Den bestemte artikel ὁ substantiverer participiet γράφων (opslagsform γράφω).
Oversæt følgende participiumskonstruktion og skriv oversættelsen i det tomme rum:

ὁ ἄρχων

Korrekt

Super godt klaret!

Forkert

Husk at oversætte konstruktionen på samme måde som eksemplet. Hvis du er i tvivl om participiets betydning, så slå ἄρχω op i ordbogen

 

Participier kan substantiveres ved hjælp af den bestemte artikel. Eksempel: ὁ γράφων = den skrivende. Den bestemte artikel ὁ substantiverer participiet γράφων (opslagsform γράφω).
Oversæt følgende participiumskonstruktion og skriv oversættelsen i det tomme rum:

ὁ λέγων

Korrekt
Forkert
 

Hvilket køn, tal og kasus står σπεῦδον i?

Korrekt
Forkert

Match participiet med det køn, det er bøjet i. Bemærk: alle participierne står i nominativ

Maskulinum βλέπων βλέποντες
Femininum βλέπουσα βλέπουσαι
Neutrum βλέπον βλέποντα