Øvelser i participier 2

Participier er noget af det sværeste at lære, når du skal lære oldgræsk, fordi græsk bruger participierne i meget højere grad og på flere måder, end vi kan på dansk. Disse øvelser øver både genkendelsen af formerne, samt hvordan man oversætter participier i forskellige aspekter

Hvilket køn tal og kasus står γράφοντος i? (opslagsform γράφω skriver/maler)

Korrekt

Flot! Uden kontekst kan vi ikke se om participiet er maskulinum eller neutrum

Forkert

Husk at der kan være mere end ét rigtigt svar

  

λέγω som participium i imperfektiv, maskulinum, akkusativ, pluralis?

Korrekt

Super godt!

Forkert
  

Hvilket køn, tal og kasus står ἀσκήσασα i? (opslagsform ἀσκέω øver sig i)

Korrekt

Participiet står i aspektet aorist

Forkert
  

κελεύουσαν er (imperfektiv eller aorist)

Korrekt
Forkert
  

ἐλθών er (imperfektiv eller aorist)

Korrekt
Forkert
  

παιδεύω (opdrager) som participium i imperfektiv, maskulinum, genitiv, pluralis?

Korrekt
Forkert

Vær obs på ikke at forveksle maskulinum singularis og genitiv pluralis. De kan godt forvirre da de begge ender på –ων

  

γράφοντες er (imperfektiv eller aorist)

Korrekt
Forkert
  

λαβόντες er (imperfektiv eller aorist)

Korrekt
Forkert

Match sætningen med den korrekte oversættelse. Husk at kigge på verbets tempus og participiets aspekt

Hun skriver brevet, mens hun spiser γράφει τὴν ἐπιστολὴν σιτούμενος
Hun skriver brevet, efter at hun har spist γράφει τὴν ἐπιστολὴν σιτησάμενος
Hun skrev brevet, mens hun spiste ἔγραφε τὴν ἐπιστολὴν σιτούμενος
Hun skrev brevet, efter at have spist ἔγραφε τὴν ἐπιστολὴν σιτησάμενος

Match sætningen med den korrekte oversættelse. Husk at kigge på verbets tempus og participiets aspekt

Hun drikker, mens hun taler πίνει λέγων
Hun drikker, efter at have talt πίνει λέξας
Hun drak, mens hun talte ἔπινον λέγων
Hun drak, efter at have talt ἔπινον λέξας

Participiet skal være i samme køn, tal og kasus som det ord, det lægger sig til. For at vide hvilken form af participiet der er den rigtige skal du altså kigge på køn, tal og kasus og sætte det korrekte participium ind i sætningen.

Gloser: παῖς barn, παίζω leger, ᾄδω synger

οἱ παῖδες παίζοντες ᾄδουσιν
ὁ παῖς παίζων ᾄδει
οἱ παῖδες παίσαντες ᾄδουσιν
ὁ παῖς παίσας ᾄδει