Quiz for verber i præsens

Test dig selv – hvor god er du blevet til verberne i præsens?

Question 1

διδάσκω i 1. person pluralis?
Question 2

Vælg den korrekte form af verbet:

Νικήρατος _______
Question 3

ἐσμέν er (singularis eller pluralis)
Question 4

Hvordan kan man oversætte et verbum i medium? (flere rigtige svar - husk at få dem alle med)
Question 5

Vælg den korrekte form af verbet γράφω:

ὁ νέος δοῦλος _____
Question 6

ποιέω i 3. Person pluralis?
Question 7

ἐστε er
Question 8

Indsæt den korrekte form af verbet:

οἱ δοῦλοι ______
Question 9

εἰσίν er (singularis eller pluralis)
Question 10

ὑφαίνει er 3. person (singularis eller pluralis)
Question 11

Indsæt den korrekte form af εἰμι i sætningen

”Δάος καὶ Μανία, πόθεν _______;”
Question 12

Vælg den rigtige bøjning af verbet δίδωμι (giver) i sætningen:

ἐγώ τὸν δῶρον _____
Question 13

Vælg den korrekte form af verbet:

ὁ Δάος καὶ ἡ Μανία _____ ”χαῖρε”
Question 14

εἰμι er
Question 15

ἐθέλεις er