Quiz for verber i præsens

Test dig selv – hvor god er du blevet til verberne i præsens?

Question 1

Hvordan kan man oversætte et verbum i medium? (flere rigtige svar - husk at få dem alle med)
Question 2

Vælg den rigtige bøjning af verbet ἐρίζω (skændes) i sætningen:

αἱ θεαὶ διὰ τὸ μῆλον ______
Question 3

βούλεται er
Question 4

ἀναγιγνώσκει er 3. person (singularis eller pluralis)
Question 5

εἰσίν er (singularis eller pluralis)
Question 6

Hvilken form af εἰμί passer i sætningen

Δούλη _____
Question 7

Vælg den korrekte form af verbet:

ὁ Δάος καὶ ἡ Μανία _____ ”χαῖρε”
Question 8

Vælg den rigtige bøjning af verbet ἀκούω (hører) i sætningen:

τὰ τέκνα τὸν μῦθον _____
Question 9

φέρω i 2. person singularis?
Question 10

ἐσμέν er (singularis eller pluralis)
Question 11

Hvordan bøjes εἰμί i 3. person pluralis?
Question 12

ᾄδουσιν er
Question 13

εἶ er
Question 14

Indsæt den korrekte form af verbet:

οἱ δοῦλοι ______
Question 15

οἰκεῖ er