Quiz – har du styr på aspekterne?

Med denne quiz kan du teste dig selv – har du styr på imperfektiv, aorist og futurum? Du kan udfordre dig selv eller en ven og se, hvor mange procent, du kan opnå!

OBS: når du skal indtaste fritekst på græsk skal du ikke bruge accenter og spiritus, men blot skrive de græske bogstaver

Question 1

Bestem formen: ἔπεμψα
Question 2

δέχομαι (tager imod) i futurum 3. person singularis medium?
Question 3

φιλέω (elsker) i futurum 2. person singularis?
Question 4

ὑφαίνει er 3. person (singularis eller pluralis)
Question 5

Bestem formen: ἔλυσαν
Question 6

ἔσχον står i aorist 1. pers. sg. Hvad er opslagsformen?
Question 7

πέμπω (sender) i futurum 1. person singularis?
Question 8

Vælg den korrekte form af verbet:

ὁ Δάος καὶ ἡ Μανία _____ ”χαῖρε”
Question 9

Bestemt formen: ἐθύσαμεν
Question 10

Indsæt den korrekte form af verbet i sætningen:

ὁ Νικήρατος καὶ ἡ Κλεονίκη ἐν ταῖς Ἀθήναις ______
Question 11

Hvilken form er λύσομεν?
Question 12

ἐσμέν er (singularis eller pluralis)
Question 13

εἰσίν er (singularis eller pluralis)
Question 14

Indsæt den korrekte form af verbet:

ὁ νέος δοῦλος ______