Quiz – har du styr på aspekterne?

Med denne quiz kan du teste dig selv – har du styr på imperfektiv, aorist og futurum? Du kan udfordre dig selv eller en ven og se, hvor mange procent, du kan opnå!

OBS: når du skal indtaste fritekst på græsk skal du ikke bruge accenter og spiritus, men blot skrive de græske bogstaver

Question 1

ἀναγιγνώσκει er 3. person (singularis eller pluralis)
Question 2

Hvilken form af εἰμί skal stå i sætningen:

Δάος καὶ Μανία _______ δοῦλοι
Question 3

ᾄδουσιν er
Question 4

θύω (1. person singularis) i futurum:
Question 5

Bestem formen: ἔλυσαν
Question 6

πέμπω (sender) i futurum 1. person singularis?
Question 7

Hvilken form er νομίσω?
Question 8

Hvordan bøjes εἰμί i 3. person pluralis?
Question 9

θύω (ofrer) i aorist 3. person singularis?
Question 10

Vælg den korrekte form af verbet:

ὁ Δάος καὶ ἡ Μανία _____ ”χαῖρε”
Question 11

Vælg den korrekte form af verbet:

Νικήρατος _______
Question 12

ποιέω (gør) i aorist 1. person singularis?
Question 13

λύεις (2. Person singularis) i futurum:
Question 14

Bestemt formen: ἐθύσαμεν