Aspekt

Aspekt betyder synsvinkel. Det aspekt et verbum står i fortæller altså noget om synsvinklen på handlingen; om den er overskuet, afsluttet eller uafsluttet. På græsk har vi tre aspekter: imperfektiv, aorist og perfektiv. Yderligere er der et fjerde aspekt, som ligger lidt udenfor: futurum. For at vise forskellen på oversættelsen af de tre primære aspekter bruges her ordet λύω som eksempel, og den bedste oversættelse af ordet i de tre forskellige aspekter:

Imperfektiv: ἔλυον = jeg var i gang med at løse

Aorist: ἔλυσα = jeg løste

Perfektiv: λέλυκα = jeg har løst