Infinitte modi

Der er tre infinitte modi på græsk: infinitiv, participium og verbaladjektiv (gerundiv). Af disse er sidstnævnte sjælden, mens både infinitiv og participier bruges hyppigt. Disse vil derfor gennemgås grundigere end verbaladjektiv/gerundiv.

Verbaladjektiv/gerundiv

Dette er en særlig og sjælden form på græsk. Gerundiv indikerer, at noget kan eller bør gøres. Den dannes ved at sætte -τέος -τέα -τέον på stammen (for eksempel πρακτέον ἐστίν = dette bør gøres).